india

Sámi Teáhter Searvi (STS) planlegger en markering av samisk kunst i India samarbeid med Norges ambassade til neste år. Det er del av større prosjekt med mål om å få kunsten mer ut i verden.

Ada Einmo Jürgensen har sammen med Kenneth Hætta nå vært i Delhi for å avholde møter med flere sentrale aktører innen kunstnerlivet i verdens nest mest folkerike land.

- Jeg er meget fornøyd med møtet på ambassaden. Vi er enige om å holde en god dialog fremover, sier Ada Einmo Jürgensen.

Den samiske teaterforeningen ønsker å få samisk kunst ut i verden i større grad og har et større prosjekt på gang. I mai i år opptrådte en rekke samiske kunstnere på Scandinavia House i New York, med teater og dans, historiefortelling, tradisjonell joik, poesi og kortfilm.

Den samiske delegasjonen har vært inviterte gjester på Delhi International Art Festival i den indiske hovedstaden, og underveis medvirket i TV-intervjuer om samer og samisk kunst. Det har også blitt avholdt et møte festivallederen, danseprofilen Prathibha Prahlad. Festivalen har stort fokus på såkalt kulturelt diplomati.

Leder Ada Einmo Jürgensen er opptatt av møtet mellom utøvende samtidskunst i Sápmi og internasjonalt.

- Spesielt interessant for meg er kontrasten mellom indiske danseres arbeide for å løsrive seg fra deres veldig bundne tradisjonelle rituelle danser, og samiske kunstneres arbeide med å finne vårt eget uttrykk i dans til tross for at vi ikke har noen overført tradisjon. Scenekunst er levende og må oppleves levende både i og utenfor egen kontekst, sier Jürgensen.

Fra venstre: Ada Einmo Jürgensen, leder i Sámi Teáhter Searvi, Ragnhild Vognild, second secretary, og Manu Arya, advisor culture and public diplomacy, legger planer på Norges ambassade i India i Delhi. Foto: Ambassaden

12194980 10153789977176495 1828020386769839571 o copy

Høstens urpremiere på Giron Sámi Teáhter i Kiruna i Nord-Sverige var en begivenhet av betydningskriver Mette Brantzeg.

Fredag den 30. oktober hadde jeg som oppdrag å representere Sámi Teáhter Searvi (STS) i Kiruna, nærmere bestemt på Giron Sami Teahter i anledning urpremieren på «Reaktor» av Kenneth Hætta.

Som medlem av STS og kursleder av dramatikerprosjektet Arin overrakte jeg blomster på vegne både av organisasjonen og kurset. Dette skjedde umiddelbart etter urpremieren, i teatersalen, introdusert med takkeord til ensemblet og til dramatiker.

Urpremieren på «Reaktor» er en begivenhet av betydning som jeg er glad, stolt og rørt for å oppleve.

Det var STS som i sin tid tok initiativet til å arrangere Arin (2008–2010). Tornedalsteatern, Giron Sámi Teáhter, Åarjelsaemien Teatere (Sydsamisk Teater) og Beaivváš Sámi Našunálateáhter gikk inn i samarbeidet. Kursets suksess skyldes både konsept og organisering, slik jeg ser det. Fundamentalt i konseptet var at de som ville lære å skrive for scenen skulle ha anledning til å se og høre det de som de skrev underveis i prosessen. Til det trengtes skuespillere. Dette var en utfordring fordi de utvalgte scenetekstbidrag var skrevet henholdsvis på samisk, miengielli, svensk og norsk. Skuespillere som behersket en eller flere av disse språkene, fantes ved teatre på Nordkalotten. 

Slik fikk kurset en «pool» på til sammen 16-18 skuepillere. Annen faglig tilgang ble det og, siden teatersjefene også var regissører/skuespiller/koregraf. Teatrene var også vertskap for de fysiske samlingene, i henholdsvis Kautokeino, Kiruna og Tornedalen/Pajala. De sørget for logistikk, boliger og kurslokaler. I tillegg engasjerte Arin eksterne kunstnere, dramatikere, dramaturger, foredragsholdere og produsenter med kjennskap/relevans til språk og kultur. Hele Arin ble derfor en kulturhappening av de store og en faglig utveksling der det meste av Nordkalottens kunstelite var samlet.        

Teatrene som var med i Arin anerkjente at de trenger den nye dramatikken. Det gjorde i det øyeblikket de gikk med i samarbeidet og inviterte/juryerte innsendte bidrag. Men det var ingen selvfølge at de også skulle ha råd til å produsere den dramatikken som ble skapt på kurset, eller anerkjenne den som relevant for sitt publikum. Det var her spenningen lå. Etter at Arin ble avsluttet for 5 år sida, er 4 av 8 manus produsert som fullskala produksjoner og ett som regissert lesning. Sammenliknet med andre manusutviklingsprosjekt som jeg har vært involvert i er dette sensasjonelt høye tall.

Urpremieren på «Reaktor» på Giron Sámi Teáhter er den foreløpig siste produksjon med utspring i Arin.

Dramatikeren trenger teatret. Men som nevnt; teatret trenger like mye dramatikeren - dette for å være i takt med sin tid og kunne uttrykke det som er kunstnerens erfaringsverden. Kenneth Hættas manus forsøker å gi et komplekst bilde av den samiske virkeligheta og identiteten. Å skrive for å bryte stereotypier deler Kenneth med andre kursdeltagere i Arin, som Siri Broch Johansen (med «Gurut guvlui Heathas») og Rawdna Carita Eiras (med «Silbajavri»).

I «Reaktor» foregår handlingen i framtida, men nær nok fram i tid at det vi forstår kan skje. Karakterene er mer eller mindre ansvarlige og handlende. De vil det gode men gjør feil. Spørsmålet om hvorvidt målet helliger midlet får ny aktualitet. De ekstreme og klaustrofobiske forhold i et tilfluktsrom bringer fram sider hos karakterene som ellers ikke ville ha kommet til syne, men som vi like fullt gjenkjenner. Dramatikerens vilje til å styre unna forenklede og stigmatiserende bilder av urfolk er skrevet i en framtidsdystopi med mørk humor. Han tilkjennegir samtidig en dyp kunnskap om og kjærlighet til det samiske samfunnet.

«Reaktor» skal turnere i de kommende månedene i Nord-Sverige og skal den spilles i Kautokeino i februar 2016.
 
Mette Brantzeg er en norsk regissør, dramaturg og teatersjef. Brantzeg har arbeidet blant annet ved Beaivváš Sámi Našunálateáhter, Nationaltheatret og Hålogaland Teater, og vært teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater. Hun har også vært leder for Norsk Dramatikkfestival.
Foto: Tiina Hauta-aho/Giron Sámi Teáhter  

asdfad

Kenneth Hætta debuterer som dramatiker når teppet går opp på Giron Sámi Teáhter i Kiruna i Nord-Sverige.

Kenneth Hætta (38) står bak manuset "Reaktor", som er høstens satsning på det samiske nasjonalteateret i Sverige.

"Reaktor" er et kjernekraftdrama som skildrer framtid, samtid og fortid. Det problematiserer energiutvinning, ressursbrukens konsekvenser og ansvar.

Hætta har blant annet jobbet som fotograf, journalist og musiker, også på Beaivváš-teateret i Kautokeino. Han synes dramatikk også kan minne om billedkunst.

- Abstrakt og konkret, var stikkord for arbeidet med teksten. Utgangspunktet var at mange har sett mye teater og at teater bør kunne gi rom for tolkning. Teater er en kunstform. Og jeg ville gjerne lage noe annerledes for en kresen teaterpublikummer, sier han. 

Se reportasje om stykket på SVTs "Kulturnyheterna", og les om det på SVT Norrbotten.

Kenneth Hætta sier at han ville lage et psykologisk drama som kan overføres til forskjellige tid og rom.

- Jeg ville forsøke å få til et kammerspill om mennesker i en utfordrende situasjon, i møte med demoner. En krim om å ta vare på seg selv og sin neste, om grunnkreftene i livet. Som ytre ramme ville jeg ha det samiske samfunnet. Jeg har tidligere laget fortellinger for samer gjennom andre uttrykksformer. 

Stykket er et resultat av Sámi Teáhter Searvis storsatsing "Arin - Ny dramatikk på Nordkalotten", der Giron Sámi Teáhter gikk sammen med Beaivváš Sámi Našunálateáhter, Tornedalsteatern og Åarjelhsaemien Teatere (Sydsamisk Teater) om å utvikle utvalgte scenetekster fra idé til ferdigstilt manus. 

Arin-"kollektivet" så på både handling og tekst, under nordlyset i Kautokeino og ved Torneälvens utløp, over en rekke samlinger fordelt på ett års tid.

"Reaktor" er det femte verket som når offentligheten etter verkstedet som fant sted for noen år siden. Tidligere har Rawdna Carita Eiras “Silbajávri/Sølvvannet” og Siri Broch Johansens “Gurut guvllui Heattas/Til venstre i Hetta” blitt satt opp på Beaivvaš, ”Honkahelvetti” av Regina Veräjä på Tornedalsteatern, og Kristiina Junttilas  ”Kven er finsk” på Dramatikkens Hus i Oslo.

På scenen i "Reaktor" står Sarakka Gaup, Paul Ol Jona Utsi og Anna Åsdell/Elina Israelsson. Instruktør er Anitta Suikkari. Hør ensemblet fortelle om stykket foran den utsolgte premieren hos Sveriges Radio.  

- Det er sjelden man får et manus som handler om en tid som ennå ikke har kommet. Det er skrevet av en samisk person med stor kunnskap innen samisk kultur og samfunn. Vi håper det kan føre til at nye fortellere utvikles til teateret for fremtidige produksjoner, sier teatersjef Åsa Simma ved Giron Sámi Teáhter.

Se samiteahter.org for detaljer.

Foto: Presse

7 Elle Sofe 1 1024x670

Danseforestillingen «Jorggáhallan» av Elle Sofe Henriksen vises for første gang i Oslo under CODA-festivalen etter å ha mottatt gode kritikker. Også forestillingen «Leahkit» høster lovvord og er klar for samme festival.

- «Jorggáhallan» en vitamininnsprøytning av gammelt og nytt i skjønn forening, mener Scenekunst.no. 

Elle Sofe Henriksen er fra Kautokeino. Hun er opptatt av å formidle genuine samiske uttrykk til et stort publikum gjennom dansekunst og film. Hun er utdannet fra LabanTrinity i London og har en master i koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo. 

I forarbeidet til forestillingen oppsøkte hun en rekke eldre samer i hjemmene deres og fikk levende beskrivelser av danselignende bevegelser og skikker som ble brukt før i tiden - i stuer og hjem, ved bålet og i bryllup og ved åndelige møter.

I forestillingen løfter hun frem disse bevegelsene og lar dem transformeres på scenen. Gammelt bevegelsesmateriale møter nytt i en reise gjennom tid og rom og gjennom personlige tolkninger. Vi inviteres til sanseopplevelser som vibrerer i spennet mellom kaffekoppen og drivende dans.Musikken er skrevet spesielt til forestillingen av Wimme, verdenskjent finsk joiker og musiker. Jorggáhallan har turnert både nasjonalt og internasjonalt.

– Det er jo ikke dans det vi samer har drevet med. Vi kaller det i hvert fall ikke for det, sier Elle Sofe Henriksen i et intervju med Dagsavisen.

«Jorggáhallan» fremføres av Marte Fjellheim Sarre, som i likhet med Henriksen er medlem av Sámi Teáhter Searvi.

Foto: Ellesofe.com