Gavvilis rieban AValle IMSarre 3

”Gávvilis rieban” lea ođđa teahterbihttá mánáide mii ovdanbuktojuvvo vuosttaš háve Márkomeannu-festiválas.

Bihtás leat musihkka, luohti ja máidnasat guovddážis. Vuosttaš geardde beassat vásihit árbevirolaš máidnasiid rap-hámis.

Bihtás beassat oaidnit mo rieban dájuha nu guovžža, skire go olbmuidge.

Bihtás leat neavttárin Iŋgá Márjá Sarre, guhte lea maŋimuš máinnastan ja juoigan Sami Performing Art-festiválas New Yorkkas. Son lea maiddái lea prošeaktajođiheaddjin.

- Mu mielas lei hui gelddolaš gullat mánnán muitalusaid riebana birra. Danin álgen eanet dan guorahallat ja šattai miella ráhkadit teahterbihtá das. Jurddašin, ahte hálidin ođasmahttit dáid máidnasiid nu ahte šaddá gelddolaš dán áigge mánáide. Hálidin maid ovttastahttit rap sámi máinnastanárbevieruin.

Mielde leage maid beakkán Suoma beale rap-artista Ailu Valle, guhte lea vuosttaš geardde neaktimin.

- Dát lea juoga áibbas ođđa munnje, man in leat ovdal beassan geahččalit. Lean mánnávuođa rájes niegadan neaktima birra ja dál de dat niehku ollašuvai. Miiba vel buoret go beasan vel rappet ja juoigat dán teahterbihtás. Oainnán maid dehalažžan, ahte máinnastanárbevieru buktit ovdan dáná ođđa ja máŋggabealát vugiin mánáide.

Bagadallin lea Sara Margrethe Oskal, guhte lea ollu bargan muitalanárbevieruin teahterlávddis.

Koreográfan lea Elle Sofe Henriksen, guhte lea dahkan ollu dánsonfilmmaid.

Govva: Preassa

STS er en forening for kunstnere som jobber innen det samiske kulturfeltet med teater som hovedvekt. STS skal samtidig være rettet mot alt som rører seg i samisk kulturliv, ivareta sine medlemmer, og ikke minst øve press på bevilgende myndigheter for økt støtte til samisk kultur, teater, film, musikk, dans etc.

STS er en vital forening som med sine medlemmer er en stor og mangfoldig gruppe kunstnere i Sápmi, men allikevel blir store deler av STS’ arbeid og prosjekter gjennomført ”på tross av” at de bevilgende myndighetene ikke synes å ta samisk kulturs ve og vel på alvor.

 

Sámi Teáhter Searvi vil arbeide aktivt for:

 

* Utdanning

 • Kurs for barn og unge
 • Å gi et bedre etterutdanningstilbud til samiske scenekunstnere
 • Å skaffe kunstnerbolig i utlandet, der scenekunstnere kan finne inspirasjon og faglig påfyll i sitt arbeid og sine prosjekter
 • Tilrettelegge muligheter for samiske scenekunstnere for økt kompetanse hos andre urfolkskunstnere
 • Seminar om scenekunst
 • Showreel-kurs
 • Casting-kurs

 

*Kulturpolitikk

 • Engasjere seg i aktuelle kulturpolitiske spørsmål
 • Samarbeide med de andre samiske kunstnerorganisasjonene
 • Være en aktiv pådriver for å opprettholde og øke STS sitt driftstilskudd
 • Å øke rammebetingelsene for samiske kunstnere
 • Opprette kontakt med nordområdeutvalget, med særlig vekt på urfolkssamarbeid

 

*Organisasjonen STS

 • Arbeide for å få en faglig konsulent/scenekunstkonsulent som bistår medlemmene som formidler, promotør, konsulent
 • Arbeide for å øke medlemstallet
 • Formidle artister med STS medlemskap til kulturfestivaler
 • Utvikle hjemmesider om STS og samisk scenekunst på internett
 • Studiereise for medlemmene

Godkjent på årsmøte 4.5.2014

PresseElsaLaula1

- Mickelpriset 2015 tilldelas skådespelaren Cecilia Persson som under flera decennier med inlevelse, entusiasm och stort engagemang levandegjort samiska sagor och myter, gestaltat samiska livsöden och hållit jojken levande. Hon är synnerligen framstående samisk traditionsbärare, löd motiveringen.

Cecilia Persson, med rötter i Hosjöbotten, Tåssåsens sameby i Jämtland i Sverige, har arbetat med teater och kultur i olika former sedan 1985 och har hela Skandinavien som arbetsfält. Hon har lyft fram bortglömda samiska levnadsöden.

Nu senast Elsa Laula, pionjär i kampen för samernas rättigheter och mot statens förtryck i början av 1900-talet, skriver Sagobygden i ett pressmeddelande.

Kärt återseende

– Det är verkligen en ära och jag känner mig oerhört hedrad över att mitt namn figurerar tillsammans med ett så fint namn som Astrid Lindgren, säger Cecilia Persson til Smålänningen.se.

Nu är hon teaterchef för Åarjelhsaemien Teatere i Norge.

– Jag har inte lika mycket tid för berättandet längre, men nu känner jag vilket kärt återseende det är att förenas med mina historier och berättandet igen. Ett stort tack till alla och vilken underbar kväll att få tillbringa i detta underbara sällskap.

Sagor og sägner

Mickelpriset instiftades 1990 till minne av sagoberättaren Mickel i Långhult, Ryssby socken, Ljungby. Priset delas årligen ut till den person eller förening som på ett förtjänstfullt sätt verkat för att sprida kunskap kring och intresse för den muntliga berättartraditionen och dess sagor och sägner.

Priset delas ut av Berättarnätet Kronoberg i Ljungby.

1990 Fil.dr Lars J Larsson, Alvesta
1991 Fil.dr, professor emeritus Sven Liljeblad, Solna
1992 Lollo Hermann, Målaskog
1993 Folklorist Bengt af Klintberg, Lidingö
1994 Barnbibliotekarie Harriette Söderblom, Stockholm
1995 Författare Astrid Lindgren, Stockholm
1996 Sagoberättare Margareta Larsson
1997 Folklorist, professor Jan-Öjvind Swahn
1998 Barnbibliotekarie och berättare Alf Engström, Stockholm
1999 Folkloristerna och författarna Ulf Palmenfelt, Visby och Ebbe Schön, Stockholm
2000 Sagoberättare och lärare Monika Eriksson, Tingsryd
2001 Berättare och författare Mats Rehnman, Stockholm
2002 Författare och kyrkoherde Bo Lundmark, Funäsdalen
2003 Hembygdsforskare och författare Thore Brogårdh, Vittsjö
2004 Berättare Ulf Ärnström, Göteborg
2005 Konstnärerna Raine Navin och Gunilla Skyttla, Kalmar
2006 Förskolläraren och berättaren Anna Granberg, Stockholm
2007 Föreningen Liv i Sverige
2008 Berättaren Anders Granström, Löderup
2009 Grundarna av Ljungby Berättarfestival, författaren och berättaren Per Gustavsson och berättaren Bengt Göran Söderlind
2010 Berättaren och spelmannen Thomas Andersson
2011 Berättarna Ida Junker och Monika Westin, Sundsvall, Stockholm
2012 Berättaren, förskoleläraren och utbildaren Maria Rossövik, Orust
2013 Författaren och museiföreståndaren Monica Caldaras, Malmö
2014 Berättaren, praktiska filosofen och utbildaren Göran Hemberg

 Foto av Cecilia Persson i forestillingen om Elsa Laula: Pressebilde
 

11270195 819933834760112 4764455926128664738 o

Sámi Teáhter Searvi recent performing and visual arts festival at Scandinavia House in New York showcased Sámi culture with a rich program, Norwegian American Weekly (NAW) newspaper reports. 

Although this celebration was a special event for everyone in attendance, it was particularly rewarding for those who knew little about the Sámi people. New Yorker Nancy Langer was glad that she attended and she reflected on her introduction to Sámi culture:

- This program about the Sámi and their interpretation of life in the northern reaches of Scandinavia was very interesting to me and opened my eyes to a culture I knew nothing about.

NAW is a newspaper that publishes material contributed by writers from Norway and the Norwegian American community. NAW is distributed on a weekly basis by mail to thousands of subscribers in the USA, Canada and other parts of the world. 

Read the full article here. For more pictures from the event, visit our Facebook page

Photo: Kenneth Hætta