11879101 10153664198266495 5769705018800116802 o

Giron Sámi Teáhters styrelse har utsett Åsa Simma till ny teaterchef.

Hon har börjat sin anställning och har knutit flera intressanta personer och samarbeten till teatern, bland annat den skoltsamiska regissören Paulina Feodoroff, som varit ordförande vid Nordiska Samerådet.

- Samarbetet med Paulina Feodoroff är en stor ära och en önskan som går i uppfyllelse. Paulina Feodoroff är i nuläget den enda utbildade samiska teaterregissören, hon har en stark politisk ådra i sitt konstnärskap och hennes föreställningar och filmer har väckt mycket uppmärksamhet, säger Åsa Simma. 

I höst lyfter Giron Sámi Teáhter fram en helt ny samisk dramatiker, Kenneth Hætta med föreställningen REAKTOR. Där skildrar han fritt om framtid, samtid och forntid och problematiserar stora ämnen som energiutvinning, resursbruk, konsekvenser och ansvar.

- Det är sällan man får ett manus som handlar om en tid som ännu inte kommit. Det är skrivet av en samisk person med stor kunskap och erfarenhet inom samisk kultur och samhälle, Vi hoppas det kan leda till att nya berättare kan utvecklas inom teatern för framtida produktioner, säger Åsa Simma. 

Åsa brinner för att stärka samisk identitet genom språk och kulturkompetens. Hon vill förtydliga Giron Sámi Teáhters position i kulturlivet. 

- Det finns mycket duglighet och kunnighet inom teater i alla de tre nordiska länderna, som hittills inte visats för teaterns publik, säger Åsa Simma.

För närvarande utspelar sig en stark aktivistisk våg i det samiska samhället, som visar ett starkt engagemang som är inspirerande för teatern som konstform.

- När jag är i Kiruna och ser de gamla fjällmassiven som funnits där i miljontals år, de fanns före mig och de står kvar efter mig, känner jag att jag har bråttom. Vi som människor har ett kort liv och mycket att uträtta, säger Åsa Simma.

Åsa Simma kommer närmast från International Sámi Film Institute och har lång erfarenhet av scenkonst nationellt och internationellt, med nätverk i många urfolkskulturer. Hon har bakgrund som skådespelare, jojkare, regissör och manusförfattare. Hon var med i den fria teatergruppen Dálvadis, en pionjärverksamhet som spelade på samiska utan fast scen med turnéer i Norden och Europa. Teatergruppen lade grund för det som idag utgör Giron Sámi Teáhter. 

Gavvilis rieban AValle IMSarre 3

”Gávvilis rieban” lea ođđa teahterbihttá mánáide mii ovdanbuktojuvvo vuosttaš háve Márkomeannu-festiválas.

Bihtás leat musihkka, luohti ja máidnasat guovddážis. Vuosttaš geardde beassat vásihit árbevirolaš máidnasiid rap-hámis.

Bihtás beassat oaidnit mo rieban dájuha nu guovžža, skire go olbmuidge.

Bihtás leat neavttárin Iŋgá Márjá Sarre, guhte lea maŋimuš máinnastan ja juoigan Sami Performing Art-festiválas New Yorkkas. Son lea maiddái lea prošeaktajođiheaddjin.

- Mu mielas lei hui gelddolaš gullat mánnán muitalusaid riebana birra. Danin álgen eanet dan guorahallat ja šattai miella ráhkadit teahterbihtá das. Jurddašin, ahte hálidin ođasmahttit dáid máidnasiid nu ahte šaddá gelddolaš dán áigge mánáide. Hálidin maid ovttastahttit rap sámi máinnastanárbevieruin.

Mielde leage maid beakkán Suoma beale rap-artista Ailu Valle, guhte lea vuosttaš geardde neaktimin.

- Dát lea juoga áibbas ođđa munnje, man in leat ovdal beassan geahččalit. Lean mánnávuođa rájes niegadan neaktima birra ja dál de dat niehku ollašuvai. Miiba vel buoret go beasan vel rappet ja juoigat dán teahterbihtás. Oainnán maid dehalažžan, ahte máinnastanárbevieru buktit ovdan dáná ođđa ja máŋggabealát vugiin mánáide.

Bagadallin lea Sara Margrethe Oskal, guhte lea ollu bargan muitalanárbevieruin teahterlávddis.

Koreográfan lea Elle Sofe Henriksen, guhte lea dahkan ollu dánsonfilmmaid.

Govva: Preassa

STS er en forening for kunstnere som jobber innen det samiske kulturfeltet med teater som hovedvekt. STS skal samtidig være rettet mot alt som rører seg i samisk kulturliv, ivareta sine medlemmer, og ikke minst øve press på bevilgende myndigheter for økt støtte til samisk kultur, teater, film, musikk, dans etc.

STS er en vital forening som med sine medlemmer er en stor og mangfoldig gruppe kunstnere i Sápmi, men allikevel blir store deler av STS’ arbeid og prosjekter gjennomført ”på tross av” at de bevilgende myndighetene ikke synes å ta samisk kulturs ve og vel på alvor.

 

Sámi Teáhter Searvi vil arbeide aktivt for:

 

* Utdanning

 • Kurs for barn og unge
 • Å gi et bedre etterutdanningstilbud til samiske scenekunstnere
 • Å skaffe kunstnerbolig i utlandet, der scenekunstnere kan finne inspirasjon og faglig påfyll i sitt arbeid og sine prosjekter
 • Tilrettelegge muligheter for samiske scenekunstnere for økt kompetanse hos andre urfolkskunstnere
 • Seminar om scenekunst
 • Showreel-kurs
 • Casting-kurs

 

*Kulturpolitikk

 • Engasjere seg i aktuelle kulturpolitiske spørsmål
 • Samarbeide med de andre samiske kunstnerorganisasjonene
 • Være en aktiv pådriver for å opprettholde og øke STS sitt driftstilskudd
 • Å øke rammebetingelsene for samiske kunstnere
 • Opprette kontakt med nordområdeutvalget, med særlig vekt på urfolkssamarbeid

 

*Organisasjonen STS

 • Arbeide for å få en faglig konsulent/scenekunstkonsulent som bistår medlemmene som formidler, promotør, konsulent
 • Arbeide for å øke medlemstallet
 • Formidle artister med STS medlemskap til kulturfestivaler
 • Utvikle hjemmesider om STS og samisk scenekunst på internett
 • Studiereise for medlemmene

Godkjent på årsmøte 4.5.2014

PresseElsaLaula1

- Mickelpriset 2015 tilldelas skådespelaren Cecilia Persson som under flera decennier med inlevelse, entusiasm och stort engagemang levandegjort samiska sagor och myter, gestaltat samiska livsöden och hållit jojken levande. Hon är synnerligen framstående samisk traditionsbärare, löd motiveringen.

Cecilia Persson, med rötter i Hosjöbotten, Tåssåsens sameby i Jämtland i Sverige, har arbetat med teater och kultur i olika former sedan 1985 och har hela Skandinavien som arbetsfält. Hon har lyft fram bortglömda samiska levnadsöden.

Nu senast Elsa Laula, pionjär i kampen för samernas rättigheter och mot statens förtryck i början av 1900-talet, skriver Sagobygden i ett pressmeddelande.

Kärt återseende

– Det är verkligen en ära och jag känner mig oerhört hedrad över att mitt namn figurerar tillsammans med ett så fint namn som Astrid Lindgren, säger Cecilia Persson til Smålänningen.se.

Nu är hon teaterchef för Åarjelhsaemien Teatere i Norge.

– Jag har inte lika mycket tid för berättandet längre, men nu känner jag vilket kärt återseende det är att förenas med mina historier och berättandet igen. Ett stort tack till alla och vilken underbar kväll att få tillbringa i detta underbara sällskap.

Sagor og sägner

Mickelpriset instiftades 1990 till minne av sagoberättaren Mickel i Långhult, Ryssby socken, Ljungby. Priset delas årligen ut till den person eller förening som på ett förtjänstfullt sätt verkat för att sprida kunskap kring och intresse för den muntliga berättartraditionen och dess sagor och sägner.

Priset delas ut av Berättarnätet Kronoberg i Ljungby.

1990 Fil.dr Lars J Larsson, Alvesta
1991 Fil.dr, professor emeritus Sven Liljeblad, Solna
1992 Lollo Hermann, Målaskog
1993 Folklorist Bengt af Klintberg, Lidingö
1994 Barnbibliotekarie Harriette Söderblom, Stockholm
1995 Författare Astrid Lindgren, Stockholm
1996 Sagoberättare Margareta Larsson
1997 Folklorist, professor Jan-Öjvind Swahn
1998 Barnbibliotekarie och berättare Alf Engström, Stockholm
1999 Folkloristerna och författarna Ulf Palmenfelt, Visby och Ebbe Schön, Stockholm
2000 Sagoberättare och lärare Monika Eriksson, Tingsryd
2001 Berättare och författare Mats Rehnman, Stockholm
2002 Författare och kyrkoherde Bo Lundmark, Funäsdalen
2003 Hembygdsforskare och författare Thore Brogårdh, Vittsjö
2004 Berättare Ulf Ärnström, Göteborg
2005 Konstnärerna Raine Navin och Gunilla Skyttla, Kalmar
2006 Förskolläraren och berättaren Anna Granberg, Stockholm
2007 Föreningen Liv i Sverige
2008 Berättaren Anders Granström, Löderup
2009 Grundarna av Ljungby Berättarfestival, författaren och berättaren Per Gustavsson och berättaren Bengt Göran Söderlind
2010 Berättaren och spelmannen Thomas Andersson
2011 Berättarna Ida Junker och Monika Westin, Sundsvall, Stockholm
2012 Berättaren, förskoleläraren och utbildaren Maria Rossövik, Orust
2013 Författaren och museiföreståndaren Monica Caldaras, Malmö
2014 Berättaren, praktiska filosofen och utbildaren Göran Hemberg

 Foto av Cecilia Persson i forestillingen om Elsa Laula: Pressebilde