inanna pressebilder-8015-foto-BeaivvasI henhold til Hovedavtalen for kunstneravtale av 19. august 2004 har Sametinget og Samisk kunstnerråd ført forhandlinger om avtale for 2015.

Sametinget og Samisk kunstnerråd er enige om en økonomisk ramme for bevilgningene over Sametingets budsjett til kunstneravtalen 2015 på kr. 7.100.000.

Det tilsvarer en reell økning på kr. 600.000 i forhold til vedtatt kunstneravtale for 2014. Økningen gir rom for ett ekstra arbeidsstipend.

- Vi er en ressurs for det samiske samfunnet, ikke en utgiftspost, sier leder i Sámi Teáhter Searvi, Ada Einmo Jürgensen, som har ført forhandlingene på vegne av samiske kunstnere.

Avtalen består av driftsstøtte til kunstnerorganisasjonene og Samisk kunstnerråd, inkl. faglige veiledere, på kr. 3.500.000, kr. 700.000 til kunstfondet, kr. 2.850.000 til stipender og kr. 50.000 til visningsvederlag.

Driftsstøtte og faglige veiledere

Partene ble enige om en økonomisk ramme på kr. 3.500.000 til driftsstøtte til samiske kunstnerorganiasjoner og Samisk kunstnerråd og støtte til faglige veiledere. Avsetningen til faglige veiledere flyttes til denne posten, og partene er enige om at økningen i avsetningen til dette er viktig slik at de seks kunstnerorganisasjonene gjøres bedre i stand til i styrke og videreutvikle virksomheten innenfor sine respektive kunstgrener. 

Kunstfond

Det avsettes kr. 700.000 til Dáiddafoanda. Partene er enige om at Samisk kunstnerråd kan redigere retningslinjene for imøtekomme nye behov, og legge de frem for Sametinget til godkjenning.

Visningsvederlag

Det avsettes kr. 50.000 til ordningen. Partene er enig om at visningsvederlaget administreres som stipend til samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstneriske fotografer via Samiske kunstneres og Forfatterens Vederlagsfond. Visningsvederlaget er et vederlag for kunst som er innkjøpt over Sametingets innkjøpsordning for billedkunst og dáiddaduodji.

lnnkjøpsordning for samisk litteratur og samisk musikk og joik

Partene er enige om at det ikke avsettes midler til ordningen. Partene er videre enige om Samisk kunstnerråd i 2015 kan legge frem et prosjekt som har til formål å synliggjøre joik, samisk musikk og skjønnlitteratur. Sametinget er innstillt på å behandle et slikt prosjekt innenfor sine søkerbaserte ordninger.

lnnkjopsordning for samisk billedkunst og dáiddaduodji

Partene er enige om at innkjøpsordningen tas ut fra kunstneravtalen, og at den i sin helhet overføres RiddoDuottarMuseat (RDM) og inngår i Sametingets årlige direktetilskudd til RDM. Partene er enige om at midler til innkjøp holdes minst på det nivået som det ligger på i dag, og at dette etter hvert økes i takt med generelle budsjettøkninger. Innkjøpt kunst skal plasseres i et fremtidig samisk kunstmuseum. Inntil museet er realisert skal kunsten midlertidig lagres på RDM i Karasjok.

Annet

Sametingets prioritering har vært unge samiske kunstnere. Sametinget ønsker å ha en tettere dialog med kunstnerorganisasjonene framover.

Partene er enige om at avtaleinstituttet skal være en arena også for å fremme og drøfte generelle kunst- og kulturpolitiske tiltak og utfordringer. Partene er enige i at dette kan formaliseres gjennom et dialogmote hver vår.

Kunstneravtalen legges fram for Sametingets plenum til godkjenning. Fordelingen av type stipender foretas av Samisk kunstnerråd.

Foto: Beaivváš (Anitta Suikkari i "Mun lean Inanna")

Siri Borch Johansen

Da Siri Broch Johansen engang i sin ungdom var på bilreise fra hjemplassen Tana til Oslo, endte hun opp å kjøre feil, i Hetta, Enontekiö. Der, i veikrysset i den finsk-samiske bygda 80 km sør for Kautokeino, tok hun og vennene hennes av til venstre. Hun skulle selvfølgelig kjørt mot høyre. Men det ble altså venstre.

Veien til venstre går rett øst, inn i de dype, mørke, finske skogene. Hva som skjedde der, det vil hun ikke si så mye om. Det ble i alle tilfeller en teaterforestilling ut av det, for i høst var det urpremiere på "Til venstre i Hetta", på samisk "Gurut guvlui Heahtás", hos Beaivvás.

- Dette er veldig stort for meg, sier Siri Broch Johansen om å få stykket satt opp på teateret til Altaposten.

"Til venstre i Hetta" ble utviklet gjennom Sámi Teahter Searvis ARIN-prosjekt, som skulle føre til ny dramatikk på Nordkalotten.

Nå er teaterstykket ute på veien, og Broch Johansen gleder seg over å se stykket i endring. 

- Flere av karakterene har utviklet seg siden jeg så det sist, sier dramatikeren til Finnmarken.

Foto: Aslak Mikal Mienna/Beaivvás

ELINKAVEN HILDE

Hilde Skancke Pedersen, medlem i Sámi Teáhter Searvi, har vært på kurs etter å ha fått reisetilskudd fra Sámi Teáhter Searvi. Her kan du lese hennes rapport: 

"Jeg har nå vært på kurs i Tribal Fusion med Elin Kåven (i Alta 31. 10 og 1. 11. 2014). 

Kurset besto av koreografi for nybegynner og koreografi for øvet.

I det førstnevnte kurset lærte og danset vi en enklere men virkningsfull koreografi og begynte på å lære en ny koreografi.

På sistnevnte kurs lærte vi å lage koreografi selv, med eksempler på de virkemidler en kan ta i bruk for å variere og forhøye koreografien. Denne metoden gir en dypere forståelse for sjangeren og for koreografi generelt, og har overføringsverdi til kreativitet også i andre kunstsjangre.

Kursene har stor betydning for min egen kreative utvikling.

Elin Kåven er en inspirerende og dyktig pedagog i tillegg til å være en ypperlig utøver. Hun skal ha et dagskurs 30. januar, og jeg kommer til å delta på dette også. På det neste kurset vil Elin undervise i kombinasjoner hun har lært av tribal-dronningen Rachel Brice (USA)".

Hilde Skancke Pedersen, medlem i Sámi Teáhter Searvi.

Søk reisetilskudd du også!

Foto: Privat

1795885 10152773992323147 4960925386401091570 o

Sara Margrethe Oskal er på turné i USA og Canada med sin gjøglerforestlling "The Whole Caboodle". På bildet opptrer hun på Torpedo Art Center i Alexandria 16. oktober.

Oskal besøker også i Michigan, Minneapolis, Seattle og Toronto med énkvinnesshowet i høst, ifølge turnélista.

"The Whole Caboodle" består av tre deler, der Oskal først spiller jenta, så reinsdyret og til slutt gamla. 

– Alle snakker fra et samisk perspektiv og de kritiserer både det samiske samfunnet og storsamfunnet, sier Sara Margrethe Oskal til Nordlys.

Språkene som brukes "over there" er samisk og engelsk.

For mer informasjon, se smrax.com.

Foto: Norges ambassade i Washington