Søke stipend?

Stipend 2016 med søknadsfrist 15.10.15, Sametingets kunstnerstipend og Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond

STIPEND FOR ELDRE KUNSTNERE

For stipend 2016 er det mulig å søke på arbeidsstipend for eldre kunstnere.

På første sides overskrift «KRYSS AV FOR DET/DE STIPEND DU SØKER» første kolonne føyes til : «Arbeidsstipend for eldre kunstnere».
Vi beklager at dette er utelatt på søknadsskjemaet.